Loan Manager

Loan manager je ucelená internetová aplikace, která umožňuje poskytovatelům úvěrů efektivně spravovat svou klientskou základnu a řídit své finance.

Systém je rozdělen do dvou segmentů

 • správa klientského portfolia a řízení rizik
 • správa pohledávek

Obě části jsou vždy sestaveny tak, aby reflektovali Vaše přání a požadavky. Je jen na Vás jaké procesy budete řešit interně a které externě. Systém je připraven tak, aby i případné následné změny byly realizovatelné téměř obratem a ve většině případů bez dalších nákladů.

Správa klientského portfolia obsahuje moduly - Validace zadávaných údajů FO, Správa půjček a Generování listin. Systém obsahuje mimo jiné funkce i

 • online kontrolovat zadávaná data do registračních formulářů,
 • vytvoření klientských účtu,
 • marketingově pracovat s klientskými segmenty,
 • schvalovat půjčky s příznakem odpovědného pracovníka za schválení,
 • upravovat ceníky - poplatky / úroky za půjčku, sankční ceníky a penále,
 • automaticky generovat požadované listiny s uložením do klientského profilu a odesláním buď v elektronické či listinné podobě
 • online statistiku - schválené / zamítlé půjčky, konverzní poměr afiliate systémů, průměrnou dobu splácení a to dle výši půjčky / segmentu zákazníků / jednotlivců a mnoho dalšího.

Řízení rizik je postaveno na online napojení na Nebankovní-Registr.cz, který obsahuje kontrolu ve více jak 500 komparativních položkách, automatickou detekci vzniku insolvence, lustrace v centrální evidenci exekucí apod. Více na www.Nebankovní-Registr.cz.

Správa pohledávek obsahuje moduly Správa pohledávek, Generování listin, Odeslání pošty a zpracování doručenek, Nebankovní-Registr.cz. Systém obsahuje

 • automatickou detekci na vznik insolovence a zadání listin ke zpracování přihlášky
 • scoring dlužníků před vynaložením dalších nákladů, které by se staly nevratnými u nevymahatelných dlužníků viz. nastavená pravidla pro segment D
 • upravitelné workflow dle jednotlivých klientských segmentů - timemanagement vymáhání vč. procesů
 • generování listin, emailů, sms, callscriptů dle klientských segmentů
 • odeslání úkolu a monitorng splnění - inkasní specialista, operátor callcentra, advokát, soudce/rozhodce, exekutor
 • statistické přehledy rentabilnosti jednotlivých vymáhacích aktivit apod.

Doporučujeme i zakomponování níže uvedených modulů

 • Law-Control.eu - systém, který Vás upozorňuje na plánované a realizované legislativní změny, umožňuje online dotazování a komunikaci s advokáty.
 • Evidence elektronické pošty - umožní Vám jednoduše párovat veškerou dokumentaci do klientské karty, díky čemuž jste schopni následně dohledat vše potřebné.
 • Napojení na podnikový systém - napojení na Váš účetní systém, díky čemuž ušetříte náklady spojené s účetní agendou.

Termín dodání webové prezentace či internetové aplikace je přímo odvislý od požadovaného rozsahu.

Law-Control.eu

Vás automaticky upozorňuje na změny i plánované změny v legislativě. Mimo jiné, také umožňuje online komunikaci s advokáty popř. upgrade listin (smlouvy, obchodní podmínky aj.). Více na www.Law-Control.eu.

Nebankovni-Registr.cz

umožňuje online lustraci ve více jak 500 komparativních položkách s cílem minimalizovat vznik nedobytných pohledávek. Více naleznete na www.Nebankovni-Registr.cz.

Správa pohledávek

umožňuje efektivně řídit správu pohledávek vč. možného napojení na externí subjekty jako jsou inkasní agentury, advokátní kanceláře, exekutorské úřady, insolvenční správci aj.

Správa půjček

obsahuje kompletní workflow spojené se zpracováním půjček od žádosti, přes evidenci výplat plnění po mimosoudní vymáhání. Systém doporučujeme zkombinovat s moduly Nebankovni-Registr.cz a Správa pohledávek.

Evidence elektronické pošty

Modul eviduje příchozí i odchozí poštu a zároveň má funkci automatického načítání e-mailů do internetové aplikace. Slouží k přehledu komunikace společnosti s klienty, úřady, novináři, apod. Poštu lze přiřazovat podle IČ/emailů/telefonů k jednotlivým dodavatelům, odběratelům, institucím nebo projektům

Automatická detekce insolvencí

díky modulu víte o všech změnách, o aktuálním stavu insolvence nebo úpadku. Můžete si zkontrolovat, zda jste přihlášeni jako věřitel do insolvence, přečíst si dokumenty s insolvencí spojené a zároveň získáte kontakt na insolvenčního správce.

E-shop


základní varianta obsahuje jednorázový import všech produktů podle kategorií včetně cen a slev a grafického návrhu.

V administraci lze přidávat a měnit druh a cenu dopravy i podle hmotnosti zboží, způsoby platby, popis a ceny jednotlivých produktů, určování priorit výpisu jednotlivých produktů v jednotlivých kategoriích atd.

Napojení na podnikový systém

Abra Gx, Money S3/S4/S5, Byznys, Byznys VR, Karat Enterprise, MS Dynamics AX, Pohoda, Helios Green. Napojení na ERP systém závisí na počtu napojených modulů a množství podrobností a platformě, na které je systém nainstalován (Oracle/linux/MS Win Server 2008/2012)

Validace zadávaných údajů - PO

umožňuje automaticky načíst aktuální adresy, názvy, IČO, DIČ, apod. Modul dále kontroluje spolehlivost plátce DPH dle Vámi zvolené frekvence kontroly, lze rozšířit o lustrace v CEE aj.

Validace zadávaných údajů - FO

umožňuje již v registračním formuláři validovat zadávaná data - jméno, rč, adresa, číslo OP aj. Díky tomu eliminujete své náklady spojené s řešením nereálných registrovaných klientů.

Generování listin


zajišťuje vygenerování Vámi zvolené listiny obohacené o proměnné položky v návaznosti na registrační formulář popř. na další proměnné jako např. ceník služeb, poplatkový a sankční řád aj.

Odeslání pošty, zpracování doručenek

umožňuje automatické odeslání listovních zásilek ve Vámi zvolené časové frekvenci (obchodní dopis, upomínka aj.). Dále pak zpracování doručenek a vrácených dopisů spojené se zápisem do systému - klientské karty.

V případě dotazů či zájmu nás neváhejte kontaktovat prostřendictvím níže uvedeného formuláře.

captcharefresh