E-comarz vytváří internetové aplikace na míru

 Věnujeme se klientům včetně odborného poradenství. Optimalizujeme internetové aplikace, aby maximálně vyhovovaly klientům a pořizovací náklady byly pro klienta adekvátní.

Používáme programovací techniky JAVA, PHP, DELPHI, MS SQL, MySQL, SEO optimalizace, grafické zpracování šablon i vizitek.

Spolupracujte pouze s profesionály ve svém oboru, kteří chtějí nejnovější technologie a pracují s maximálním nasazením.

Internetové aplikace jsou denně zálohovány a kdykoliv je k dispozici administrátor, který Vám velice rád pomůže nebo poradí.